MARIA ANUNCIACION LAFUENTE GIMENEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Química analítica e alimentaria
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE BIOLOXIA - VIGO
Nome da área de adscrición
Toxicología
Códigos UNESCO
TOXICOLOGIA
Correo electrónico

Research results