MARIA CONCEPCION PAZ PENIN

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Nome do centro de adscrición
E.T.S. De Enxeñeiros Industriais
Nome da área de adscrición
Mecánica de fluidos
Códigos UNESCO
MECANICA DE FLUIDOS (ver 2204.04)
MECANICA DE FLUIDOS (ver 2205.04)
FENOMENOS DE TRANSPORTE
Correo electrónico

Resultados de investigación