MARIA CONCEPCION PAZ PENIN

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Nome do centro de adscrición
E.T.S. DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS - VIGO
Nome da área de adscrición
Mecánica de fluidos
Códigos UNESCO
MECANICA DE FLUIDOS (ver 2204.04)
MECANICA DE FLUIDOS (ver 2205.04)
FENOMENOS DE TRANSPORTE
Correo electrónico

Resultados de investigación