MARIA CRISTINA SOBRINO GARCIA

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Ecoloxía e bioloxía animal
Nome do centro de adscrición
ESCOLA DE ENXEÑARIA FORESTAL - PONTEVEDRA
Nome da área de adscrición
Ecologia
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
fotosintesis
fitoplancton
CO2
radiacion ultravioleta
cambio climatico

Resultados de investigación