MARIA DEL CARMEN SEIJO COELLO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Nome do centro de adscrición
Facultade de Ciencias
Nome da área de adscrición
Botánica
Códigos NABS
Medioambiente
Agricultura
Códigos UNESCO
APICULTURA
AGRICULTURA
Correo electrónico

Perfís externos

ORCID ID
0000-0001-8289-6717

Resultados de investigación