MARIA DEL CARMEN SEIJO COELLO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE CIENCIAS - OURENSE
Nome da área de adscrición
Botánica
Códigos UNESCO
APICULTURA
OTRAS (ESPECIFICAR)
OTRAS (ESPECIFICAR)
Correo electrónico

Resultados de investigación