MARIA ESTEVEZ RODRIGUEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
TRADUCCION, LINGÜISTICA E TEORIA DA LITERATURA (extinguido)
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE FILOLOXIA E TRADUCION - VIGO
Nome da área de adscrición
Desconocida