MARIA JULIA AMENEIRO RIBALLO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Economía aplicada
Nome da área de adscrición
Ecologia
Códigos UNESCO
BIOLOGIA ANIMAL (ZOOLOGIA)

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
meroplancton
Estrecho de Bransfield
Antártida
larvas de invertebrados marinos
distribución

Resultados de investigación