MARIA LUISA RUA RODRIGUEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Química analítica e alimentaria
Nome do centro de adscrición
Facultade de Ciencias-Ourense
Nome da área de adscrición
Nutrición y bromatologia
Códigos UNESCO
ENZIMOLOGIA
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Liñas de investigación
Aplicación de tecnoloxías enzimáticas
de proteínas e fermentativas para obter ingredientes funcionáis e novos alimentos e formulacións de natureza proteica e glucídica
empregando como materias primas subproductos e excedentes da industria alimentaria
Palabras chave
Tecnoloxía encimática
proteína
termófilo
lipasa
esterasa
microfluídica
refugallo alimentario

Perfís externos

ORCID ID
0000-0001-5952-2442
WoK ResearcherID
L-7086-2014
Scopus Author ID
7003982429

Resultados de investigación