MARÍA PLATAS ALONSO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Nome do centro de adscrición
Facultade de Filoloxía e Tradución
Nome da área de adscrición
Filología inglesa
Códigos UNESCO
LENGUA Y LITERATURA
MEDIOS AUDIOVISUALES
Correo electrónico

Resultados de investigación