MARÍA PLATAS ALONSO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE FILOLOXIA E TRADUCION - VIGO
Nome da área de adscrición
Filología inglesa
Códigos UNESCO
LENGUA Y LITERATURA
MEDIOS AUDIOVISUALES

Resultados de investigación