MARIA SALOME ALVAREZ ALVAREZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Enxeñaría química
Nome do centro de adscrición
E.T.S. De Enxeñería De Minas
Nome da área de adscrición
Ingeniería química
Códigos NABS
Medioambiente
Enerxía
Producción e tecnoloxía industrial
Códigos UNESCO
EXTRACCION LIQUIDO-LIQUIDO
TECNOLOGIA INDUSTRIAL
FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGIA (ver 2106.01 y 2506.08)
PROCESOS INDUSTRIALES
QUIMICA INDUSTRIAL
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
As liñas de investigación abranguen o estudo e aplicación dos sistemas bifásicos acuosos (ABS) presentados como novas alternativas de extracción para a separación dunha ampla gama de compostos de interese industrial (metais, encimas, biopolímeros, antioxidantes, herbicidas, etc
)
Ademais, o deseño de novos procesos ambientalmente sostibles para a produción de biocombustibles
Todo isto enmarcado dentro da aplicación da química verde aos procesos industriais
Palabras chave
biotecnoloxía
disolventes neotéricos
técnicas de extracción
enerxías renovables
tratamento de augas residuais

Perfís externos

ORCID ID
0000-0002-6645-7148
WoK ResearcherID
H-9037-2015
Scopus Author ID
56779415700

Resultados de investigación