MARIA TERESA BERMUDEZ MONTES

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Filoloxía galega e latina
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE FILOLOXIA E TRADUCION - VIGO
Nome da área de adscrición
Filologías gallega y portuguesa
Códigos UNESCO
TEORIA, ANALISIS Y CRITICAS LITERARIAS

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Na actualidade, os meus intereses céntranse na configuración dun ámbito de estudio sobre violencia(s) de género y literatura, continuando la línea iniciada en Letras escarlata (2016): estudos sobre corpos diferenciados e representacións
discursos literarios na súa intersección coa violencia simbólica e cos diferentes prexuízos e tabús na (auto)representación das mulleres
exploración da productividade dos textos literarios e artísticos como actos subversivos, capaces de reivindicar a diferenza e, sobre todo, a súa visibilización. Todo isto aplícase no ámbito dos estudos galegos (fundamentalmente) e lusófonos, cos estudos de xénero e a literatura comparada como perspectivas xerais de traballo.
Palabras chave
Literatura galega contemporánea
estudos de xénero
estudos lusófonos
literatura comparada

Perfís externos

ORCID ID
0000-0001-5481-8834
WoK ResearcherID
S-3881-2016

Research results