MARIA VERA ISASA

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Teoría do sinal e comunicacións
Nome do centro de adscrición
ESCOLA DE ENXEÑARIA DE TELECOMUNICACION -VIGO
Nome da área de adscrición
Teoría de la señal y comunicaciones
Códigos UNESCO
INTERACCION DE ONDAS ELECTROMAGNETICAS CON LA MATERIA
ANTENAS (ver 2105.01)
RADIOCOMUNICACIONES (ver 3307.11 y 12)
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
Antenas de ranuras
antenas impresas
antenas de banda ancha
recepción vía satélite
guía radial
p

Resultados de investigación