MARISELA DES VILLANUEVA

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Física aplicada
Nome da área de adscrición
Desconocida
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación

Resultados de investigación