MARTA CONDE SIEIRA

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía funcional e ciencias da saúde
Nome da área de adscrición
Fisiología
Códigos UNESCO
BIOLOGIA ANIMAL (ZOOLOGIA)
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Research group
Palabras chave
inxesta alimentos
estres
acuicultura
fisioloxia de peixes

Research results