MARTA CONDE SIEIRA

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía funcional e ciencias da saúde
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE FISIOTERAPIA - PONTEVEDRA
Nome da área de adscrición
Fisiología
Códigos UNESCO
BIOLOGIA ANIMAL (ZOOLOGIA)
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
inxesta alimentos
estres
acuicultura
fisioloxia de peixes

Resultados de investigación