MARTA VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Física aplicada
Nome da área de adscrición
Desconocida

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
OCEANOGRAFIA FISICA

Resultados de investigación