MARTIN LLAMAS NISTAL

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Enxeñaría telemática
Nome do centro de adscrición
ESCOLA DE ENXEÑARIA DE TELECOMUNICACION -VIGO
Nome da área de adscrición
Ingeniería telemática
Códigos UNESCO
LENGUAJES ALGORITMICOS
ENSEÃ?ANZA CON AYUDA DE ORDENADOR
Correo electrónico

Resultados de investigación