MARTIN PEREZ PEREZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Informática
Nome do centro de adscrición
E. S. De Enxeñeria Informática
Nome da área de adscrición
Lenguajes y sistemas informáticos
Códigos NABS
I+D relativa ás Ciencias Médicas
Saúde
Códigos UNESCO
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
INFORMATICA
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Bioinformática
Análise de datos
minería de textos
PLN
Curación de literatura
Representación do coñecemento
Redes sociais
Palabras chave
Bioinformática
Análise de datos
minería de textos
PLN
Curación de literatura
Representación do coñecemento
Redes sociais

Perfís externos

ORCID ID
0000-0003-1349-6562
WoK ResearcherID
S-3080-2016
Scopus Author ID
56494562100

Resultados de investigación