MIGUEL ANGEL NOMBELA CASTAÑO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Xeociencias mariñas e ordenación do territorio
Nome do centro de adscrición
Facultade de Ciencias do Mar
Nome da área de adscrición
Estratigrafía
Códigos NABS
Exploración e explotación do medio terrestre
AVANCE XERAL DO CONOCEMENTO: I+D FINACIADO CÓS FONDOS XERAIS DE UNIVERSIDADES(FGU)
Medioambiente
I+D relativa ás Ciencias Naturais
Códigos UNESCO
ESTRATIGRAFIA (ver 5505.12)
SEDIMENTOLOGIA
PROCESOS LITORALES O SUBLITORALES
Geología marina - Dinámica sedimentaria
GEOLOGIA MARINA
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Estratigrafía, Paleogeografía e Sedimentoloxía
Dinámica sedimentaria no medio litoralal e mariño
Hidroloxía e Paleohidráulica
Xeoquímica do medio mariño
Paleoecoloxía
Estudios de Impacto Ambiental (medio físico)
Riscos Xeolóxicos
Cartografía de fondos mariños
Cartografía dixital
Palabras chave
Estratigrafía
Cuaternario
Procesos Sedimentarios
Medios Litorais e Mariños

Perfís externos

ORCID ID
0000-0002-4189-6267
WoK ResearcherID
F-3064-2016
Scopus Author ID
6506217437

Resultados de investigación