MIGUEL ANGEL OTERO SOLIÑO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Ecoloxía e bioloxía animal
Nome da área de adscrición
geodinámica (sustituida)
Correo electrónico