MIGUEL CONCHEIRO CASTIÑEIRA

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Nome do centro de adscrición
ESCOLA DE ENXEÑARIA INDUSTRIAL - VIGO
Nome da área de adscrición
Mecánica de fluidos
Códigos UNESCO
TECNOLOGIA ENERGETICA
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
pulsos de presión
ebullición
ensuciamiento
energía undimotriz
cascos de motocicleta
ventilación

Resultados de investigación