MIGUEL MARTINEZ COMESAÑA

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Nome da área de adscrición
Desconocida

Resultados de investigación