MIGUEL REBOIRO JATO

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Informática
Nome do centro de adscrición
E. S. De Enxeñeria Informática
Nome da área de adscrición
Lenguajes y sistemas informáticos
Códigos NABS
I+D relativa á Enxeñería
Códigos UNESCO
LENGUAJES ALGORITMICOS
TECNOLOGIA DE LOS ORDENADORES
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
INFORMATICA
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Bioinformática.
Informática médica.
Sistemas de apoio á decisión clínica baseados en IA.
Palabras chave
Bioinformática
Biomedicina
Aprendizaxe Automática
Intelixencia Artificial

Perfís externos

ORCID ID
0000-0001-8749-2703
WoK ResearcherID
G-1102-2011
Scopus Author ID
36088045500

Resultados de investigación