NIKOLE MIRA JORGE

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Historia, arte e xeografía
Nome do centro de adscrición
E.T.S. DE ENXEÑERIA DE MINAS - VIGO
Nome da área de adscrición
Sin asignar
Correo electrónico