OSCAR PARGA RODRIGUEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Nome do centro de adscrición
E.T.S. DE ENXEÑERIA DE MINAS - VIGO
Nome da área de adscrición
Mecánica de fluidos

Ámbito de investigación

Palabras chave
CFD
EGR coolers

Resultados de investigación