PATRICIA REBOREDO RODRIGUEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Química analítica e alimentaria
Nome da área de adscrición
Nutrición y bromatologia
Correo electrónico

Research results