PAULA GARCÍA OLIVEIRA

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Química analítica e alimentaria
Nome do centro de adscrición
Facultade de Ciencias da Educación-Ourense
Nome da área de adscrición
Desconocida

Resultados de investigación