PAULA GARCÍA OLIVEIRA

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Química analítica e alimentaria
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACION - OURENSE
Nome da área de adscrición
Desconocida

Resultados de investigación