PAULA PEREZ RODRIGUEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Nome do centro de adscrición
Facultade de Ciencias-Ourense
Nome da área de adscrición
Edafología y química agrícola
Códigos UNESCO
AGROQUIMICA
Correo electrónico

Resultados de investigación