PERFECTO MARIÑO ESPIÑEIRA

Datos persoais

Nome da área de adscrición
Tecnología electrónica
Códigos UNESCO
DISPOSITIVOS DE TRANSMISION DE DATOS
INSTRUMENTOS ELECTRONICOS (ver 3307)
Correo electrónico

Resultados de investigación