PURIFICACION MARCET MIRAMONTES

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Nome do centro de adscrición
ESCOLA DE ENXEÑARIA FORESTAL - PONTEVEDRA
Nome da área de adscrición
Edafología y química agrícola
Correo electrónico

Resultados de investigación