RAQUEL OLALLA NIETO MUÑIZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Física aplicada
Nome do centro de adscrición
Facultade de Ciencias
Nome da área de adscrición
Física de la tierra
Códigos UNESCO
METEOROLOGIA SINOPTICA
CLIMATOLOGIA
ANALISIS DEL TIEMPO
CLIMATOLOGIA FISICA
DINAMICA ATMOSFERICA
Correo electrónico

Ámbito de investigación

Grupo de investigación
Palabras chave
diagnóstico do clima
modelos conceptuais a escala sinóptica
variabilidade climática
técnicas de a

Perfís externos

ORCID ID
0000-0002-8984-0959
Scopus Author ID
7003482642

Resultados de investigación