REGINA IBAÑEZ PAZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Informática
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE CIENCIAS XURIDICAS E DO TRABALLO - VIGO
Nome da área de adscrición
Lenguajes y sistemas informáticos
Correo electrónico

Resultados de investigación