RUBEN ROMERO GONZALEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Informática
Nome da área de adscrición
Lenguajes y sistemas informáticos
Códigos UNESCO
TECNOLOGIA DE LOS ORDENADORES
Correo electrónico

Research results