SARA LOPEZ IBAÑEZ

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Ecoloxía e bioloxía animal
Nome do centro de adscrición
Facultade de Bioloxía
Nome da área de adscrición
Desconocida
Correo electrónico

Resultados de investigación