Silvia Romeo Río

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Nome do centro de adscrición
Facultade de Ciencias
Nome da área de adscrición
Desconocida

Perfís externos

ORCID ID
0009-0000-8463-4606

Resultados de investigación