TAMARA VARELA VILA

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Informática
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE FILOLOXIA E TRADUCION - VIGO
Nome da área de adscrición
Traducción e interpretación
Códigos UNESCO
LINGÜÍSTICA APLICADA

Resultados de investigación