VANESA ROMERO RIVAS

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Química analítica e alimentaria
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE QUIMICA - VIGO
Nome da área de adscrición
Química analítica
Correo electrónico

Resultados de investigación