VANESA SANTAS MIGUEL

Datos persoais

Nome do departamento de adscrición
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Nome do centro de adscrición
FACULTADE DE CIENCIAS - OURENSE
Nome da área de adscrición
Desconocida
Correo electrónico

Resultados de investigación